Özmer Metal

Altın Kadar
Parlak

Bakır kırmızı renkli bir metaldir. Çinko katılarak rengi açılır.
Pirinçteki çinko yüzdesi arttıkça renk, kırmızıdan altın sarısına doğru yaklaşır.
Pirincin renginden çinko muhtevası tahmin edilebilir.

Özmer Metal

Metalleri
Şekillendiriyoruz

1990 Yılından Beri Metal Sektöründe Olan Tecrübemiz ve Güvenilirliğimizle
Her Müşteri Tek Müşteri Felsefesi Üzerinden Faaliyetlerimize Devam Ediyoruz.

Özmer Metal

Metalleri
Şekillendiriyoruz

1990 Yılından Beri Metal Sektöründe Olan Tecrübemiz ve Güvenilirliğimizle
Her Müşteri Tek Müşteri Felsefesi Üzerinden Faaliyetlerimize Devam Ediyoruz.

Özmer Metal

Metalleri
Şekillendiriyoruz

1990 Yılından Beri Metal Sektöründe Olan Tecrübemiz ve Güvenilirliğimizle
Her Müşteri Tek Müşteri Felsefesi Üzerinden Faaliyetlerimize Devam Ediyoruz.

Özmer Metal

Metalleri
Şekillendiriyoruz

1990 Yılından Beri Metal Sektöründe Olan Tecrübemiz ve Güvenilirliğimizle
Her Müşteri Tek Müşteri Felsefesi Üzerinden Faaliyetlerimize Devam Ediyoruz.

About
Özmer Metal

32+ Yıllık Tecrübemizle Metali Sizin İçin Şekillendiriyoruz

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek.1000+2000m² üretim alanı ve 600m² satış ofisi ile üretim ve hizmet vermekteyiz.

  • Savurma(centrifugal)
  • Çekme
  • Sürekli Döküm( Continuous)
  • Kum döküm ( Sandcasting )
Kum Döküm

Kum Döküm

Kum döküm, bir metal döküm tekniğidir. Pek çok farklı metal döküm tekniği bulunmasına rağmen kum dökümü bunların en yaygın kullanılanlarındandır. Bu teknikte, dökümü yapılacak olan nesnenin bir kopyası, döküm kumu içine bırakılır; oluşan boşluğa erimiş metal doldurulur ve döküm parçanın tüm ayrıntıları toplanır. Boşluk soğuduğunda metal nesne kumdan çekilerek dökümü yapılan ürünün orijinal tasarımı yakalanmış olur.

Santrifüj Döküm

Santrifüj Döküm

Yatay, düşey veya değişen yüzeyler etrafında dönen kalıplar içine erimiş metal ve alaşımları dökmek suretiyle yapılan döküme “savurma döküm” adı verilir. Merkezkaç kuvvetinin oluşturduğu basınç ile metalin kalıp cidarlarına homojen bir şekilde dağılması ve parçanın şeklini alması sağlanır. Bu yöntem ile parça yüzeyinin gözeneksiz, temiz ve ince taneli bir yapıya kavuşması sağlanır. Dökme demir ve çelikte savurma döküm sırasında hafif olan mangan sülfür ayrılır ve santrifüj döküm işlemi gerçekleşmiş olur. En çok uygulanan döküm yöntemleri arasında yer alan santrifüj döküm, üç şekilde uygulanabilmektedir:

Sürekli Döküm

Sürekli Döküm

Döküm teknikleri arasında yer almakta olan sürekli döküm, dolu veya içi boş uzun parçaların elde edilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Endüstri ve sanayi uygulamaları alanında sıklıkla kullanılan sürekli döküm yöntemi, sıvı madenin su ile soğutulan bir kalıp içinden geçirilerek katı hale dönüşmesini sağlayan bir yöntemdir. Sürekli olarak akan maden kalıbın biçimini alır ve katılaşır. Bu yönteme sürekli döküm adı verilmektedir ve genellikle yukarıda da belirttiğimiz üzere dolu veya içi boş uzun parçaların elde edilmesinde kullanılır. Bu yöntem ile dökülen parçaların bazıları, potaya alınan sıvı maden miktarına göre sınırlanır ve buna da yarı sürekli döküm adı verilmektedir. Bazı uygulamalarda ise hafif alaşımlar söz konusu olduğunda sonsuz boylarda parçaların dökümü yapılır ve buna tam devamlı döküm adı verilir.

Pirinç Standartlar

Pirinç Standartlar

C85600-C85500-C37710-C38500

Bakır Standartlar

Bakır Standartlar

C11000-C18160-Cu-ETP-C18150

Bronz Standartlar

Bronz Standartlar

C94300-C94200-C94100-C94000-C95500-C95400-C94900-C94500-C94400-C95800-C95900-C52100-C62000-C63000-C86300-C86100-C84800-C84400-C83800-C83600-C83500-C90400-C90200-C91500-C90900-C90800-C90700-C90500-C90300-C90400-C92900-C92700-C92500-C92400-C92300-C92200-C93700-C93600-C93400-C93200

Özmer Metal

Diğer Ürünlerimiz